TORUŃSKA TRIADA 100-LECIA

ODBIÓR PAKIETU ZA INNĄ OSOBĘ

Pobierz INFORMATOR – TUTAJ

Do odebrania pakietu za inną osobę niezbędne jest:

– zdjęcie kodu QR z numerem startowym / SMS z nadanym numerem startowym / zawodnika, za którego odbieramy pakiet startowy;

– skan/zdjęcie dowodu osobistego/paszportu osoby, za którą odbieramy pakiet startowy – tylko do wglądu; prosimy nie pozostawiać w Biurze Zawodów.