TORUŃSKA TRIADA 100-LECIA

FAQ

Bardzo prosimy o sprawdzenie swoich skrzynek oraz folderów SPAM, do których wiadomość mogła omyłkowo trafić. Jeśli nie możecie odnaleźć e-maila to proponujemy dokonać rejestracji ponownie. Usuniemy powielone zapisy.

Wiążąca dla nas jest jedynie data księgowania środków na naszym koncie na podstawie której system odnotowuje płatności. Data wykonania przelewu nie jest podstawą do odnotowywania płatności w systemie rejestracji.

Polecamy przede wszystkim korzystanie z formularza płatności elektronicznych.

Do odebrania pakietu za inną osobę niezbędne jest:

– zdjęcie kodu QR z numerem startowym / SMS z nadanym numerem startowym / zawodnika, za którego odbieramy pakiet startowy;

– skan/zdjęcie dowodu osobistego/paszportu osoby, za którą odbieramy pakiet startowy – tylko do wglądu; prosimy nie pozostawiać w Biurze Zawodów.

Oświadczenie opiekuna jest dostępne TUTAJ Polecamy przede wszystkim korzystanie z formularza płatności elektronicznych, które są księgowane w pierwszej kolejności przez nasz system.

Zarejestrowałem się, ale na liście startowej nie ma mojego nazwiska?

W takim wypadku prosimy o kontakt pod adresem: kontakt.runtorun@gmail.com

Co zrobić, jeśli dokonałem(-am) płatność, a wciąż nie zostałem(-am) wpisana na listę osób, które dokonały opłaty startowej?

Jeśli dokonałeś(-aś) wpłaty, a pomimo tego nadal nie zostałeś wpisany na listę osób, które dokonały opłaty startowej, skontaktuj się z Organizatorem pod adresem: kontakt.runtorun@gmail.com

Czy listy startowe są ograniczone?

Limit liczby uczestników zostanie ogłoszony nie później niż 10 dni przed imprezą.