TORUŃSKA TRIADA 100-LECIA

Kontakt


Informacje o stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Run To Run” to nowa organizacja założona w 2011 roku przez grupę „zapaleńców” chcących propagować ideę zdrowego stylu życia, rozwoju osobistego poprzez sport oraz zgodnie z panującą od dłuższego czasu tendencją, popularyzować biegi na różnych dystansach.

Celem Stowarzyszenia „Run To Run” jest:

Organizacja imprez sportowych (w szczególności: biegowych, triathlonowych, rowerowych),
Promowanie samorządów i obszarów, na terenie których organizowane będą zawody sportowe i imprezy rekreacyjno-sportowe,
Działania na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej,
Mobilizacja społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej;
Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu wśród sprawnych i niepełnosprawnych osób,
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, zasad fair play oraz osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych,
Promowanie i organizacja wolontariatu,
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, organizacja działań profilaktycznych poprzez działania rekreacyjno-sportowe.

W gronie założycieli Stowarzyszenia „Run To Run” są osoby związane od lat ze sportem. Zawodnicy różnych dyscyplin, między innymi: koszykówki, triathlonu, uczestnicy krajowych i międzynarodowych zawodów, których połączyło wspólne bieganie. Osoby te postanowiły poświęcić swój czas, zapał i doświadczenie propagowaniu sportu i zdrowego stylu życia poprzez działalność w Stowarzyszeniu „Run To Run”.

 

W swojej aktywności organizacja główny nacisk postawiła na biegi uliczne – krótko i średniodystansowe. Bowiem dystanse te umożliwiają udział w zawodach nie tylko profesjonalnym biegaczom, ale całym rodzinom bez specjalnego przygotowania fizycznego. Niemniej jednak celem Stowarzyszenia „Run To Run” jest również organizacja innych imprez sportowych tj. triathlonowych, duathlonowych, czy kolarskich (rowerowych).