Do pobrania – Dokumenty

Do odebrania pakietu za inną osobę niezbędne jest:

– upoważnienie do odbioru i oświadczenie o stanie zdrowia, własnoręcznie podpisane przez zawodnika – oryginał zostaje w Biurze Zawodów;

– skan/zdjęcie dowodu osobistego/paszportu – tylko do wglądu; prosimy nie pozostawiać w Biurze Zawodów.

PLIKI DO POBRANIA

Upoważnienie do odbioru pakietu za inną osobę jest dostępne TUTAJ

Oświadczenie opiekuna jest dostępne TUTAJ