Akcja charytatywna

 

W 2017 roku impreza RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! będzie miała wymiar społeczny. W bieżącym roku podjęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Hospicjum Światło. Podczas naszej imprezy odbędzie się zbiórka publiczna na rzecz tej instytucji. Poza tym przedstawiciele Hospicjum będą realizować bezpłatne pomiary poziomu cukru i ciśnienia wśród biegaczy w dniu biegu!

baner 1%

Stowarzyszeniem Hospicjum Światło to organizacja powstała z inicjatywy pracowników i przyjaciół Hospicjum „Światło” – osób, które na co dzień opiekując się chorymi u kresu życia, najlepiej potrafią rozpoznać ich problemy i potrzeby. Misją organizacji jest troska o godność człowieka w kryzysie choroby. Głównym zamysłem inicjatorów powstania Stowarzyszenia było wielokierunkowe wsparcie toruńskiego Hospicjum „Światło”, głównie poprzez wykorzystanie narzędzi, jakie daje funkcjonowanie w ramach III sektora oraz wsparcie osób starszych, niepełnosprawnych i chorych przewlekle. Zadanie to realizowane jest m.in. poprzez promocję idei opieki paliatywno-hospicyjnej, podejmowanie i oswajanie tematu kresu życia czy uwrażliwienie na potrzeby osób borykających się z kryzysem choroby. Zauważyć należy równie działania mające na celu podnoszenie materialnego, psychicznego i duchowego komfortu życia pacjentów korzystających z opieki domowej i stacjonarnej Hospicjum „Światło” oraz osób osieroconych, a także organizację i dofinansowanie wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych pracowników hospicjum.