Opłaty startowe – 10 km Run Toruń
10 km RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! 22 VIII 2021 r.
Pierwsze 400 pakietów 55 zł
Od 401 pakietów 65 zł
W Biurze Zawodów 75 zł