Aktualności
  • Strona główna
16
06
2016

Obywatele dla Aktywności – finał

Koncepcja projektu Obywatele dla Aktywności wzięła się z twórczego spotkania różnych partnerów (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Stowarzyszenia Run-to-Run, Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej i Uniwersytetu Warszawskiego) oraz potrzeby zmiany. W ostatnich latach jednym z najważniejszych zadań Urzędu Marszałkowskiego było wsparcie budowy infrastruktury sportowej. Powstało 213 „orlików”, kilkadziesiąt hal i sal sportowych, krytych pływalni, stadionów lekkoatletycznych, centrów sportowych. Samorząd Województwa przeznaczył na ten cel ponad 422 mln złotych.

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2020+ zakłada stworzenie Programu Rozwoju Sportu. Aby jego założenia wspierały dostęp obywateli do usług sportowych, a w konsekwencji podnosiły aktywności fizyczną wszystkich grup mieszkańców regionu oraz aby sugerowane rozwiązania przystawały do potrzeb mieszkańców, istotnym stało się, aby planowane rozwiązania powstały w oparciu o uczestnictwo obywateli w ich tworzeniu.
Celem głównym projektu Obywatele dla Aktywności było stworzenie szerokiej koalicji obywatelskiej na rzecz sportu, zebranie aktualnych danych, skatalogowanie ciekawych inicjatyw zgłaszanych przez lokalnych liderów oraz szeroka współpracy przy tworzeniu, na bazie zdobytej wiedzy realistycznego planu działań ,opartego na zasobach i specyfice województwa.
W ramach projektu zebraliśmy dane o sporcie z poziomu gmin i powiatów, przeprowadziliśmy szereg badań jakościowych i analiz ilościowych. O potrzebie zmian w postrzeganiu polityk sportowych rozmawialiśmy z władzami województwa, z reprezentantami klubów i związków sportowych, z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, z nauczycielami, z naukowcami, ze sportowcami ( w sumie ponad 780 osób) oraz przede wszystkim z mieszkańcami województwa poprzez szerokie działania informacyjne i promocyjne. W oparciu o te działania powstały rekomendacje, które staną się obywatelskim wkładem do Kujawsko – Pomorskiego Programu Rozwoju Sportu 2020+.
Przeprowadzony w ramach projektu cykl szkoleń tematycznych, dla 170 osób, był odpowiedzią na potrzebę działaczy sportowych i organizatorów sportu, w zakresie podnoszenia ich kompetencji.
Dzięki realizacji projektu udało się przekonać władze województwa , że warto tworzyć polityki sportowe w oparciu o proces diagnostyczny i partycypacyjny, że sport to nie tylko sport wyczynowy, skierowany na wynik. A działaczom, organizatorom i odbiorcom sportu w województwie dało poczucie, że ich głos jest ważny i może wpływać na tworzące się w regionie strategie sportowe.

Wszystkie dokumenty i raporty cząstkowe, które powstały w wyniku naszych działań znajdują się na naszej stronie internetowej. Poniżej przedstawiamy te najważniejsze.

Rekomendacje do Kujawsko – Pomorskiego Programu Rozwoju Sportu 2020+:  https://drive.google.com/file/d/0B1-sYOlu05qDdmxWN2QzeHdFaUE/view?usp=sharing

Podsumowanie działań diagnostycznych :                                                                                                                                         część 1 : https://drive.google.com/file/d/0B1-sYOlu05qDTWpPOTR2S0xaVlU/view?usp=sharing                                   część 2: https://drive.google.com/file/d/0B1-sYOlu05qDR19veFAzZXg1aVU/view?usp=sharing

Kanon dobrych praktyk: https://drive.google.com/file/d/0B1-sYOlu05qDYnRDNVk4UGZsZVE/view?usp=sharing

Nasz projekt dobiegł końca, w imieniu własnym i partnerów dziękujemy wszystkim, którzy w nim uczestniczyli.