Aktualności
  • Strona główna
03
04
2016

Marcowe spotkania konsultacyjne

 

W marcu w ramach projektu Obywatele dla Aktywności odbyły się cztery spotkania powiatowe . Byliśmy kolejno w Wąbrzeźnie, Rypinie, Radziejowie i Świeciu. Spotkania w głównej mierze poświęcone były prezentacji Rekomendacji do Kujawsko – Pomorskiego Programu Rozwoju Sportu 2020+. Zaprezentowaliśmy główne działania w każdym priorytecie,  w szczególności zaś skupiliśmy nasze konsultacje na potrzebie powołania Kujawsko – Pomorskiego Inkubatora Sportu. To właśnie ten element rekomendacyjny stał się również przyczyną rozszerzenia naszych spotkań o element szkoleniowy. Stąd uczestnicy konferencji mieli również okazję do dwóch szkoleń zatytułowanych: Sport.Jak współpracować z mediami oraz Fundusze na sport i zarządzanie w sporcie.