Aktualności
 • Strona główna
07
01
2016

Podsumowanie spotkania

PODSUMOWANIE SPOTKANIA – INFRASTRUKTURA SPORTOWA

W ramach opracowywania Programu rozwoju sportu dla województwa 7 grudnia br. w Ośrodku Sportu i Rekreacji we Włocławku odbyło się spotkanie poświęcone infrastrukturze sportowej. Na spotkaniu swoje wystąpienia mieli pani Anna Szczęsna dyrektor zarządzająca Przystanią nad Wisłą we Włocławku oraz pan Tadeusz Brach Kierownik Działu Eksploatacji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prezes zarządu Polskiego Oddziału Instytutu Zarządzania Nieruchomościami IREM® . Pani Szczęsna przedstawiła najnowsze inwestycje sportowe Włocławka, jednocześnie prezentując obszary, w których potrzebna jest refleksja nad bardziej efektywnym zarządzaniem i prowadzeniem inwestycji. Pan Brach opowiedział zebranym o opracowanym przez siebie symulatorze zarządzania infrastrukturą.

Uczestnicy konferencji pracowali w grupach warsztatowych

Jedna z grup pracowała nad zagrożeniami, z jakimi zmierzają się samorządy przy budowaniu, a następnie utrzymywaniu infrastruktury sportowej. Poniżej przedstawiono wymienione zagadnienia. Trudności te można rozumieć, jako „check-listę” służącą do unikania błędów przy tworzeniu nowych inwestycji.

 1. Podstawowe niezrozumienie, czym powinien być obiekt użyteczności publicznej;
 2. Brak konsultacji społecznych (jaki obiekt jest potrzebny) i odpowiedzi na pytanie, czy jest dostosowany do poziomu zamożności mieszkańców;
 3. Brak planowania inwestycji – często inwestycje niedostosowane są do potrzeb gminy, ale są narzucane politycznie – brak alternatywy;
 4. Brak rozpoznania kosztów całkowitych inwestycji – wraz z kosztami utrzymania, które niszczą inwestycję (w małych gminach nie zawsze potrzebne są orliki i w różnych miejscowościach zróżnicowane obiekty sportowe – brak diagnozy potrzeb, tendencja do uniformizowania we wszystkich miejscowościach);
 5. Zarządzający przyszłym obiektem nie uczestniczą w fazie projektowania obiektu;
 6. Brak komunikacji między użytkownikami a projektantem;
 7. Najniższa cena w postępowaniu przetargowym (zamówienia publiczne wymuszają ograniczenia i błędy, kompromisy, które powodują problemy w późniejszym utrzymaniu i nawet zrealizowaniu projektu – jakość jest niska); oszczędności przetargowe – cięcie kosztów, tam gdzie to niekorzystne w przyszłości;
 8. Błędy projektowe, które później powodują wady w wybudowanych obiektach, problemy z utrzymaniem (np. za dużo oświetlenia);
 9. Zły model zarządzania obiektem – np. nieodpowiednie godziny otwarcia – zbyt późno, dzieci i młodzież nie mogą korzystać, ponieważ obiekty dostępne są w pierwszej kolejności dla klubów sportowych, kluby za darmo, a korzystają z dotacji, błędnie zaplanowana dostępność obiektów;
 10. Problemy w rozliczaniu dotacji, mały poziom dofinansowania; wytyczne, które wymuszają zrealizowanie konkretnej inwestycji;
 11. Brak racjonalności w wykorzystaniu środków, w projektowaniu, zbyt wąska oferta;

Druga grupa pracowała nad dobrymi praktykami w zakresie zarządzania infrastrukturą. Jako tematy do dalszej eksploracji wymienione zostały:

 1. strategie rozwoju sportu w gminach, które będą pokazywać kierunki rozwoju;
 2. solary i fotowoltaika – jako technologie mogące przynieść oszczędności na prądzie i ciepłej wodzie;
 3. dobry statut OSiR-u – jako znaczący czynnik sukcesu w efektywnym prowadzeniu działalności;
 4. wspólne kalendarze imprez dla różnych gmin
 5. przegląd konkursów komercyjnych

Uczestnicy spotkania, jako dobre praktyki wymieniali inwestycje w różnych gminach. Dalszego przyjrzenia się wymaga, które z przywołanych inwestycji rzeczywiście zasługują na miano dobrej praktyki.

Gmina Barcin – wszystkie obiekty budowane są z udziałem środków zewnętrznych; centrum sportu stadion piłkarsko-lekkoatletyczny basen i orlik w jednym miejscu, to co jest potrzebne to obudowanie infrastrukturą towarzyszącą i hotelami.

Gmina Dębowa Łąka – hala sportowa obrasta dodatkowymi obiektami – bieżnia urządzenia lekkoatletyczne, boisko trawiaste, będzie scena z zadaszeniem dla imprez kulturalnych; grunt od ARMiR – boisko do siatkówki plażowej tworzy się centrum aktywności fizycznej, kulturalno-rozrywkowej + siłownie zewnętrzne z grantu norweskiego.

Gmina Fabianki – stopniowe budowanie centrum sportowo-rekreacyjnego; ścieżka zdrowia z konkursy PZU trasy zdrowia (II edycja konkursu – PZU – 130 zgłoszeń 30 gmin otrzymuje ścieżki zdrowia); Nivea – place zabaw

Mogilno – hala widowiskowo-sportowa – w pełni wykorzystywana, do 16.00 korzystają z niej szkoły, a potem jest wynajem; strata wynosi 300 tys., przy kosztach utrzymania równych 600 tys. W Mogilnie również wybudowano Trasę Zdrowia PZU.

Włocławek – powiązane działania inwestycyjne i społeczne – w okresie wakacji zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, które miały przełożenie na grupy zawodnicze Vectra Włocławek.

Warszawa – mapa lokalizacji inwestycji z OZE (odnawialne źródła energii ).

Uczestnicy spotkania zgłaszali również zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu efektywnego zarządzania infrastrukturą sportową, podkreślali jednak, że uczestnictwo w nich mogłoby być choć częściowo dofinansowane, bo wielu potencjalnych użytkowników nie mogłoby sobie na nie pozwolić.

 

Na spotkaniu padła również propozycja przeprowadzenia bilansu energetycznego obiektów sportowych – realizacji dużego wspólnego projektu dla bazy sportowej w województwie.