Aktualności
 • Strona główna
07
01
2016

Konferencje – Toruń 22.09.2015

„OBYWATELE DLA AKTYWNOŚCI”

PODSUMOWANIE SPOTKANIA

22 WRZEŚNIA 2015 r.

Celem zorganizowanego w Urzędzie Marszałkowskim spotkania było zapoznanie przedstawicieli klubów sportowych z założeniami powstającego właśnie w Urzędzie Marszałkowskim programu rozwoju sportu i przedyskutowanie z zebranymi proponowanych rozwiązań. Podczas spotkania wystąpili również zaproszeni goście: Tomasz Szwed z klubu Włókniarz Chełmża, Tomasz Konieczyński z Łuczniczka Bydgoszcz SA i Edyta Dondalska z Centrum Sportu i Rekreacji Olender w Wielkiej Nieszawce, którzy przedstawili z jednej strony modele rozwoju klubów sportowych, z drugiej zasady działania przynoszącego zyski przedsiębiorstwa komunalnego jakim jest aquapark i hotel w Wielkiej Nieszawce.

WSPÓLNY CEL

Organizatorom spotkania zależało po pierwsze, by podkreślić, że dobrze działające kluby sportowe to olbrzymi zasób województwa. Pełnią one bowiem bardzo ważne role w swoich lokalnych społecznościach i w całym regionie – dbają o zdrowie dzieci i młodzieży, edukują
i integrują społeczność, a także promują swoje miejscowości na arenie regionalnej i nie tylko.
Niestety ich obecne i potencjalne znaczenie nie zawsze jest dostrzegane zarówno przez władze samorządowe, jak i mieszkańców, a czasem nawet przez samych działaczy klubowych skoncentrowanych na organizacji treningu w danej dyscyplinie i innych codziennych obowiązkach.

Jedną z podstawowych bolączek organizacji sportowych jest brak funduszy, województwo z kolei chciałoby bardziej dbać o zdrowie mieszkańców, wspierać rozwój ich kompetencji i przyczyniać się do tworzenia nowych miejsc pracy. Wymienione potrzeby klubów i cele województwa mają istotne punkty styczne, które związane są z liczbą członków w klubach sportowych.

W Polsce na 1000 osób notuje się tylko 24 członkostwa w klubach sportowych, we Francji jest ich 268, a w Niemczech 341.[1] Władze regionu chciałyby, by powstający program wspierał kluby w taki sposób, by mieszkańcy mogli w nich rozwijać nie tylko swoje zdolności sportowe, ale także dbać o zdrowie oraz zdobywać nowe kompetencje społeczne i zawodowe. W ten sposób chciałyby, by nowa, związana ze zdrowiem oferta stała się potencjalnym źródłem większych funduszy dla organizacji sportowych. Od wielu klubów będzie to wymagało na pewno zmiany dotychczasowych sposobów działania, otwarcia się na amatorów, zaangażowania wolontariuszy, zmiany wizerunku. Budowanie szerszego zaplecza społecznego dla klubu może też wiązać się z koniecznością uruchomienia działalności gospodarczej, jedną z metod promocji (a przy okazji zdobywania funduszy), jest bowiem sprzedawanie klubowych gadżetów takich jak koszulki, czapeczki, zeszyty, czy nawet mydełka klubowe.

Poprzez prowadzony projekt „Obywatele dla aktywności” Urząd Marszałkowski poszukuje najlepszych metod wzmocnienia klubów tak, by mogły one poszerzać swoje działania jako prężne centra aktywności lokalnej. Jednym z narzędzi takiego wsparcia ma być Inkubator sportu.

INKUBATOR SPORTU

Inkubator sportu to nie nowa instytucja, która ma tworzyć nowe urzędnicze etaty, ale pomysł na nową rolę odpowiedzialnego za sport departamentu w Urzędzie Marszałkowskim. Urząd nie chce bowiem pełnić dalej roli wydającego pieniądze bankomatu, ale chce stanowić dla organizacji z terenu województwa źródło wiedzy i poszerzania kompetencji.

Proponowane przez uczestników spotkania elementy inkubatora to:

 1. bank wiedzy skierowany zarówno do klubów, jaki jednostek samorządu terytorialnego o: możliwościach dofinansowania sportu, dobrych praktykach (w zakresie zarówno prowadzenia klubów, jak i inwestycji sportowych), szkoleniach, wynikach sportowych etc.
 2. platforma elektroniczna – jak w Multisporcie, albo w Animatorze Orlika – dająca możliwość łatwego zbierania danych, monitorowania prac itp. W Inkubatorze powinny być zamieszczone:
  1. informacje o sporcie masowym – Kalendarz Sportu Amatorskiego
  2. wzory dobrych dokumentów – wniosek aplikacyjny (Start) i rozliczeniowy (meta)
 3. „wylęgarnia pomysłów sportowych” – miejsce, gdzie można przyjść z pomysłem i poszukać partnerów
 4. inkubator powinien być też miejscem łączenia – budowy Koalicji dla sportu

KOALICJA DLA SPORTU

Koalicja dla sportu to drugi pomysł na wzmocnienie lokalnego sportu. Koalicja ma pełnić dwie główne funkcje, po pierwsze promować kluby wśród mieszkańców, po drugie wśród sponsorów.

Podczas spotkania przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego zaprezentowali zebranym promujące powszechną aktywność kobiet materiały opracowane przez Sport England (http://www.thisgirlcan.co.uk/). Kampania „This girl can” ma na celu przełamanie różnorodnych barier, jakie najczęściej odwodzą kobiety od aktywności fizycznej. Spoty telewizyjne i bilbordy prezentują zwykłe – nie zawsze szczupłe, nie zawsze pięknie uczesane – kobiety, które czerpią olbrzymią satysfakcje z tego, że pozostają aktywne. Doświadczenia międzynarodowe pokazują jednak, że by wypromować sport nie wystarczy tylko zwykła akcja promocyjna – nie wystarczą najpiękniejsze hasła i bilbordy. Tym, co naprawdę zmienia jest pozytywne doświadczenie z ruchu i współuczestnictwa we wspólnie ćwiczącej grupie. Dlatego jakakolwiek akcja promująca powszechną aktywność musi być poprzedzona przygotowaniem miejsc, gdzie rzeczywiście będzie można ćwiczyć.

W ramach Koalicji dla sportu Urząd Marszałkowski chciałby wypromować kluby, gdzie różnorodne grupy społeczne – nie tylko uzdolnione sportowo dzieci i młodzież i nie tylko wyczynowi sportowcy – będą mogli znaleźć coś dla siebie.

Podobnie wspólnie działającym na rzecz sportu powszechnego klubom sportowym łatwiej będzie znaleźć potencjalnego sponsora, który zyska w ten sposób wpływ na udokumentowaną, olbrzymią liczbę mieszkańców województwa.

Dyscypliny strategiczne

Temat dyscyplin strategicznych był już poruszany na spotkaniu z przedstawicielami klubów zorganizowanym w maju br.

Nowe pomysły jakie pojawiły się na opisywanym spotkaniu to konieczność weryfikacji dyscyplin nie częściej niż co 3- 5 lat. Proponowano też, by w przypadku np. 5 takich dyscyplin co roku najsłabsza dyscyplina wypadała z puli.

 

Elementami takiej, bardzo związanej z Inkubatorem sportu, Koalicji dla sportu mogłyby być:

 1. targi sportowe i dni otwarte w klubach sportowych, podczas których mieszkańcy mogliby zapoznać się z klubową ofertą i spróbować różnorodnych dyscyplin sportowych.
 2. cykliczne zajęcia próbne dla amatorów.
 3. specjalne, wolne godziny dla sportu powszechnego w publicznej infrastrukturze sportowej.
 4. umowa z lokalną telewizją na promocję lokalnych klubów.
 5. lokalnie wspólne rozliczanie prowadzonej działalności.

Koalicja powinna być też związana z ułatwieniami dla biznesu, które będą zachęcać do inwestowania w sport.

Aby dobrze promować koalicję na rzecz sportu należy skutecznie (z zastosowaniem różnorodnych technik marketingowych) pokazywać wpływ działalności klubów na społeczność lokalną.

JAK POKAZAĆ WPŁYW DZIAŁALNOŚCI KLUBU NA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ? JAK ZBIERAĆ DANE?

Doświadczenia różnorodnych organizacji i programów sportowych z całej polski pokazują, że często nie potrafią one w odpowiedni sposób zareklamować swojej działalności i pokazać swojego wpływu na społeczność lokalną. Dlatego podczas spotkania uczestnicy starali się trochę tę wiedzę uporządkować i podkreślić jej najważniejsze aspekty.

 1. Poprzez organizacje różnego rodzaju imprez i wydarzeń dla społeczności lokalnej organizacje sportowe przyczyniają się do umacniania więzi społecznych – nie zawsze jednak prowadzą odpowiednie statystyki, by móc w wiarygodny sposób pokazać potencjalnym sponsorom, na ile osób oddziałują. Ofertę sponsorską wzmocni informacja o tym, ile osób płaci regularnie składki, ile osób bierze udział w kolejnych organizowanych przez klub wydarzeniach, czy ile osób kupiło w ostatnim roku klubowe gadżety, na których w przyszłości może się znaleźć logo sponsora.
 2. Oddziaływanie na społeczność lokalną, a tym samym możliwość pozyskiwania sponsorów jest większa, jeśli kluby mają stałą (opartą na diagnozie lokalnej) ofertę zajęć dla amatorów np. rodziców swoich podopiecznych i regularnie organizują zajęcia pokazowe i dni otwarte.
 3. Klub Małą Społecznością – do zaangażowania w działalność klubową zachęca potrzeba istnienia w grupie, potrzeba przynależności. Warto, by kluby zastanawiały się, co jest w nich tą wyjątkową wartością, która sprawia, że ludzie chcą się angażować i te obecne i potencjalne wartości wspierały, np. poprzez organizację specjalnych, regularnych spotkań dla wolontariuszy i sympatyków klubu.
 4. Klub miejscem zdobywania doświadczenia – warto prezentować wolontariat sportowy jako możliwości zdobycia doświadczenia, które będzie ważne także dla późniejszych pracodawców. To w klubie sportowym można się nauczyć wytrwałości, pracy w grupie, marketingu, PR-u i wielu, wielu innych umiejętności. Wolontariusze mogą np. prowadzić funclub klubu.
 5. Na wizerunek klubu bardzo pozytywnie może wpływać otwarcie jego oferty zajęć i/lub wolontariatu na osoby niepełnosprawne
 6. Zdaniem uczestników spotkań w klubach nie zawsze też odpowiednio wykorzystuję się obecność znanych już sportowców, którzy mogą prowadzić zajęcia pokazowe i brać udział w specjalnych programach promocyjnych (porównaj projekt Fundacji Lotto „Kumulacja aktywności”).
 7. Kluby mogłyby mieć wspólny portal prezentujący ich pozytywny wpływ na społeczność lokalną, musiałyby być tam zamieszczane jednak nie relacje z poszczególnych spotkań, ale konkretne dane – ile osób przyszło kibicować zawodnikom, ile funduszy udało się zebrać podczas lokalnej zbiórki etc.

JAK ZACHĘCIĆ RÓŻNE GRUPY SPOŁECZNE DO UPRAWIANIA SPORTU?

Podczas spotkania uczestnicy zastanawiali się również, jak przekonywać do sportu różne grupy społeczne.  Rodzice, zdaniem zebranych, często wybierają dla swoich dzieci kluby odnoszące sukcesy, będące „na topie”. Wiodąca sekcja „tworzy markę”, jest wizytówką klubu. Uczestnicy wskazywali też jednak na inne elementy, które mogą być wykorzystywane przez kluby, które ze względu na swoje położenie geograficzne lub inne czynniki nie dążą do długofalowego prowadzenia zawodników.

 1. organizacja jak największej ilości ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych (także przy okazji profesjonalnych zawodów sportowych)
 2. szkolenie młodzieży przez trenerów/fachowców
 3. organizacja obozów integracyjnych dla dzieci – tworzą wspólnotę, więź
 4. zaangażowanie gwiazd klubu w imprezy i zajęcia pokazowe dla amatorów (obowiązkowy zapis w kontraktach)
 5. łączenie niezależnych imprez w turnieje sportowe

Zgodnie z danymi Eurobarometru około 50% Polaków w ogóle nie angażuje się uprawianie jakiejkolwiek aktywności fizycznej.[2] Rozszerzenie oferty klubowej będzie się musiało wiązać z zachęceniem do ruchu także tych osób. Poniżej wymieniono kilka pomysłów, jak to zrobić.

 1. promocja prozdrowotnych zalet aktywności fizycznej
 2. zajęcia odchudzające, poprawiające zdrowie i kondycje, zachęcające do „bycia fit”
 3. spotkania interdyscyplinarne, np. łączące sport i kulturę
 4. turnieje dla seniorów
 5. pokazanie rodzicom korzyści jakie może dawać sport także na rozwój intelektualny i społeczny dzieci
 6. prowadzenie szkoleń z różnych dziedzin sportu – amatorzy nie muszą trenować jednej i tej samej dyscypliny
 7. organizacja zajęć dla rodziców przywożących dzieci na zajęcia – dzieci i rodzice ćwiczą w tym samym czasie w oddzielnych grupach
 8. organizacja zajęć na uniwersytetach III wieku
 9. przygotowanie cykli treningowych dla różnych grup wiekowych – pokazywanie, co można i jak można ćwiczyć

Wiele innych ciekawych pomysłów zamieszczono m.in w poradnikach skierowanych do animatorów orlików. Koncepcje tam zebrane z powodzeniem mogą być realizowane także w klubach sportowych:

http://frkf.pl/wp-content/uploads/2015/01/Kobiety_na_orliku_Poradnik.pdf

http://frkf.pl/wp-content/uploads/2015/02/AkademiaAnimatora_Seniorzy_na_orliku_Ciagly-1.pdf

http://frkf.pl/wp-content/uploads/2015/01/Osoby-niepe%C5%82nosprawne_na_orliku_Poradnik.pdf

http://frkf.pl/wp-content/uploads/2015/01/Osoby-niepe%C5%82nosprawne_na_orliku_Poradnik.pdf

 

[1] Dane GUS na 2012 rok – użyta w zdaniu forma „członkostwa” wiąże się z tym, że jedna osoba może być członkiem więcej niż jednego klubu sportowego; na podstawie zebranych przez GUS danych nie można mówić o liczbie należących do klubów osób. Dane zagraniczne przytoczone są za Programem Rozwoju Sportu do 2020 roku.

[2] http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/00191b53ff/Eurobarometr-.html