Aktualności
  • Strona główna
07
01
2016

Konferencje – Brzozie – 12.06.2015

Konferencje – Brzozie – 12.06.2015
BRZOZIE

PODSUMOWANIE SPOTKANIA

12 CZERWCA 2015 r.

 

 

W spotkaniu wzięło udział 25 osób, przedstawicieli świata sportu z Brzozia i okolicznych gmin (reprezentanci klubów, jednostek budżetowych i władz samorządowych).

Podczas spotkania Pan Bogusław Błaszkiewicz  przedstawił prezentację na temat aktywności sportowej w Gminie Brzozie, która jest załączona do niniejszego sprawozdania.

 

W pierwszym ćwiczeniu uczestnicy spotkania mieli wskazać czynniki wpływające na rozwój sportu i te, które jego rozwój blokują. Za oczywiste elementy uznano obecność lub brak wystarczających funduszy. (Poniżej przedstawiono najważniejsze, niepowtarzające się obserwacje.)

 

Czynniki rozwoju

 

Czynniki blokujące rozwój

 

1.      Zaangażowanie społeczności lokalnych

 

2.      Współpraca ludzi zaangażowanych w sport

 

3.      Zapobieganie patologiom m.in. nieuczciwemu wykorzystywaniu sponsorów

 

4.      Rozwój sportu szkolnego poprzez kursy i szkolenia dla nauczycieli oraz rozbudowę bazy sportowej

 

5.      Angażowanie rodziców do organizacji imprez i zajęć klubowych

 

6.      Rozumienie wagi kultury fizycznej przez władze i społeczności lokalne

 

7.      Szkolenia kadr

1.      Nieprzejrzyste, pozorne konkursy nie przystosowane do wyzwań społecznych

 

2.      Ilość koniecznej do przygotowania dokumentacji

 

3.      Zamknięcie świata sportu

 

4.      Brak lekarzy sportowych

 

5.      Brak bazy i sprzętu sportowego

 

6.      Niezrozumienie świata sportu przez władzę lokalną i urzędników

 

 

 

 

Aktywność fizyczna mieszkańców. Kolejni rozmówcy potwierdzili, że najbardziej aktywne obecnie są dzieci i osoby starsze.  Rodzice głównie wtedy, jeśli uczestniczą w życiu sportowym dzieci. Intensywnie ćwiczą też zorganizowane grupy zawodowe.

Zdaniem rozmówców najmniej aktywni są mężczyźni w wieku produkcyjnym, pracujący biurowo
np. w administracji, a także kobiety między 17 a 28 rokiem życia.

Polityka sportowa gmin

Podczas spotkania wójt gminy Brzozie Bogusław Błaszkiewicz przedstawił prezentacje na temat sportu w gminie, która będzie załączona do niniejszego sprawozdania.

W gminie Brzozie znajdują się dwa baseny, oba prywatne, w których gmina wykupuje zajęcia
dla dzieci. W gminie organizowanych jest bardzo dużo imprez sportowych. W trzech miejscowościach, przy bardzo niewielkim wsparciu gminy mieszkańcy sami przygotowali plaże i pomosty nad jeziorami.

Podczas spotkania politykę sportową swojej gminy przedstawił wójt Dębowej Łąki – gmina nie zdecydowała się na budowę orlików, dzieci trenują na „łączkach” piłkarskich i jednym pełnowymiarowym boisku. W gminie prowadzony jest program zwalczania otyłości i program dożywiania dzieci – Śniadanie daje moc. Gmina opłaca również dowóz dzieci na zajęcia sportowe. Nagrody, jakie funduje zwykle mają charakter rzeczowy – nie puchary, ale piłki, czy elementy stroju. 

Inną politykę prowadzi gmina Osiek Rypiński – w gminie jest nowoczesna sala sportowa i orlik – budowane są też kolejne boiska. Gmina zatrudnia również organizatora sportu.

Poruszanym na spotkaniu tematem był system rozdzielania środków na organizacje sportowe
na przykładzie gminy Skrwilno, gdzie UKS, w którym trenuje ok. 150 dzieci dostaje 8 tys. zł dotacji rocznej z gminy, a klub seniorski 17 tys. zł, przy łącznie 50 tys. zł rocznie przyznawanych na sport
w gminie. UKS od niedawna pobiera niewielkie składki od rodziców dzieci – 200 zł rocznie.

Piłka nożna

Tematem pracy w grupach była m.in. piłka nożna i dominacja funduszy gminnych przyznawanych właśnie na ten cel. W wielu miejscowościach klub sportowy = klub piłkarski.  Klub często jest najbardziej dotowaną w gminie organizacją mimo, że: 1)  jego oferta skierowana jest do bardzo niewielkiej liczby mieszkańców (zdarza się tak, że grają w nim tylko zawodnicy spoza miejscowości), 2)  klub nie ma szans na awans do wyższej ligi rozgrywkowej.

Dla uczestników spotkania przygotowano w związku z tym zestaw pytań kontrolnych do oceny sytuacji sportu w gminie. Pytanie podstawowe – czy to są dobre pytania do oceny sytuacji ?

1.      czy klub to tylko zaplecze wyborcze wójta?

2.      ile ludzi rzeczywiście uprawia dzięki temu sport?

3.      czy członkowie klubu to miejscowi zawodnicy

4.      czy władze nie są zakładnikiem ?

5.      czy klub ma sekcje młodzieżowe, dziecięce? czy w klubie są sekcje dla dziewcząt i kobiet?

6.      czy od uczestników pobierane są składki?

7.      ile osób rzeczywiście przychodzi i ogląda mecze?

8.      czy klub ma zaplecze społeczne w postaci stałego zespołu wolontariuszy?

9.      czy klub ma sponsorów?

10.  czy równolegle do działalności klubu istnieją w miejscowości jakieś inne ligi piłkarskie?

11.  czy klub bez dużego zastrzyku finansowego ma kiedykolwiek szansę awansować do wyższej ligi? czy gmina będzie miała fundusze, by to finansować?

12.  czy klub ma strategię rozwoju z jasno wyznaczonymi celami działania?

13.  czy klub prowadzi działalność gospodarczą?

14.  czy w gminie uprawiana jest jeszcze jakaś inna, bardziej nietypowa dyscyplina sportu?

Zdaniem uczestników coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że bariera finansowa, która nie pozwala klubom na awans do wyższej ligi powinna skłaniać je do kształcenia przede wszystkim dzieci
i młodzież. Na niskim poziomie rozgrywkowym gra własnych, miejscowych zawodników ostatecznie przyciąga większą publiczność.

Orliki – zdaniem rozmówców również zdominowane są przez piłkę nożną, niewiele osób zdaje sobie sprawę, że można i warto wykorzystywać je także inaczej. Brakuje na nich przedszkolaków, kobiet powyżej pięćdziesiątego roku życia i niepełnosprawnych. Rozmówcy chcieliby móc udostępniać Orliki jako przestrzeń reklamową tak, by chociaż w części mogłyby na siebie zarabiać.

Dobra praktyka

Animator sportu, nauczyciel wychowania fizycznego  Jarosław Roszkowski współpracuje z Górnikiem Zabrze w gminie Brzozie.

Uczniowski Klub Sportowy przy gimnazjum w Brzoziu od 10 lat jest w finałach wojewódzkich unihokeja. Wydrukowanie przez prowadzących UKS kalendarza z mistrzyniami województwa pozwoliło
na zebranie połowy kwoty na wyjazd drużyny na zawody do Elbląga (kalendarz wyceniony na 5 zł kupowany był nawet za 100 zł); drugą połowę dołożył sponsor.  Zawodniczkom potrzebna jest większa hala do treningów, najbliższy taki obiekt, w Brodnicy, jest niedostępny ze względu na duże obłożenie.

Kazimierz Musiałowski – maratończyk, organizator imprez biegowych i zajęć nordic walking. W ramach realizacji swojego programu wyborczego (jest radnym gminy) – nowoczesna zdrowa i sportowa gmina –  raz w tygodniu organizuje dla kobiet w różnym wieku bezpłatne zajęcia Nordic walking za uśmiech.

Współpraca z OSP, które przy bardzo niewielkim wsparciu w postaci np. zakupu kosiarki same dbają
o swoją infrastrukturę sportową.

Sektorowa rama kwalifikacji w sporcie www.srks.pl

Rekomendacje

1.      Konsekwencja przy realizacji programu rozwoju sportu – zdaniem przedstawicieli środowiska z dotychczasowych dokumentów strategicznych niewiele wynika.

 

2.      Większe wykorzystanie diagnostyki wad postawy dzieci do projektowania projektów sportowych. Konieczność lepszego wykorzystania obowiązkowych bilansów zdrowia dziecka.

 

3.      Ustanowienie pełnej jawności przyznawania punktów i funduszy z Urzędu Marszałkowskiego.

 

4.      Organizacja w pełni otwartych konkursów na realizację danej usługi. Na spotkaniu padł przykład amerykańskiego konkursu na zadania z zakresu sportu, które wygrał zakład szewski, który zaprojektował za wygraną sumę nowoczesne buty sportowe.

 

5.      Poszukiwanie innowacji – wprowadzenie dodatkowych kryteriów do konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski.

 

6.      Porównanie przyszłego rozwoju gmin – Dębowa Łąka i Osiek.

 

7.      Analiza naboru do zawodu lekarza sportowego – próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego
w województwie nie ma lekarzy medycyny sportowej?

 

8.      Inwestycje w przestrzeń wokół Drwęcy – m.in. pomosty, toalety.

 

9.      Środki samorządowe przeznaczane na imprezy sportowe powinny być w większym stopniu przeznaczone na szkolenia dla trenerów i instruktorów sportowych.

 

10.  Rozwijanie współpracy z podmiotami prywatnymi – np. właścicielami basenów w zakresie nauki pływania dla dzieci.

 

11.  Kolejny raz na spotkaniu pojawił się wątek konieczności doceniania pierwszych trenerów.

 

12.  Ustalanie wspólnego kalendarza imprez sportowych i kulturalnych tak, by nawzajem się wzmacniały.