Aktualności
  • Strona główna
07
01
2016

Konferencje – Ciechocinek – 11.06.2015

CIECHOCINEK
PODSUMOWANIE SPOTKANIA

11 CZERWCA 2015 r.

 

W spotkaniu wzięło udział 10 osób, przedstawicieli świata sportu z Ciechocinka i okolicznych gmin (reprezentanci klubów, jednostek budżetowych i władz samorządowych). Ze względu na frekwencję spotkanie nie miało bardzo ustrukturyzowanego charakteru.

Region, z którego pochodzili uczestnicy spotkania to tereny bardzo biedne z wyróżniającym się Ciechocinkiem, którego obecność zdaniem rozmówców nie przekłada się bezpośrednio na poziom życia i ilość wydarzeń odbywających się w innych, sąsiednich miejscowościach.

Podczas spotkania Pan Marcin Zajączkowski Prezes Zarządu Uzdrowiska Ciechocinek  przedstawił prezentacje na temat Uzdrowiska i sportu w Ciechocinku, która jest załączona do niniejszego sprawozdania.

Fundusze na sport w gminach i powiatach. Zdaniem uczestników spotkania – w powiecie aleksandrowskim – ok. 20 tys.; miasto Aleksandrów Kujawski – ok. 90 tys. zł. Kluby sportowe w mieście to: Orlęta Aleksandrów grające w IV lidze, tylko seniorzy; UKS Jedynka – 6 drużyn młodzieżowych – ok. 120 zawodników; UKS Viking – 40 zawodników; klub siatkarski dziewcząt  Aleksandria  – 40 osób. Na mecze IV ligi, gdzie ok. połowę stanowią miejscowi gracze przychodzi ok. 500 widzów. Fundusze miejskie na sport ok. 90 tys. zł –  90% przekazywanych jest na Orlęta; UKS Jedynka dostaje ok. 8,5 tys. zł. Rocznie. Gmina wiejska Aleksandrów Kujawski – fundusze przyznawane są proporcjonalnie do liczby zawodników w klubach. Dobrzyń nad Wisłą – w mieście są dwa kluby żeglarskie, z których jeden odnosi duże sukcesy międzynarodowe – klub dostaje jednak mniejsze dofinansowania od gminy niż klub piłkarski – nie jest traktowany jako bezpośrednia szansa promocji gminy. Z drugiej strony  klub nie prowadzi działalności gospodarczej (obozy komercyjne, wypożyczalnie etc.), nie szuka w ten sposób możliwości dodatkowego zarobku. W Ciechocinku od 2007 roku w mieście panował boom inwestycyjny; powstała hala sportowa przy OSiR-ze i orlik. Rocznie odbywa się w mieście ok. 100 imprez sportowych (w tym ok. 50 meczów), nawet petanqua;  siłowanie się na rękę; żywe piłkarzyki; biegi młodzieżowe – w grand prix Ciechocinka wzięło udział ok. 400 uczestników.

Stadiony sportowe. Stadion Miejski w Aleksandrowie Kujawskim, na którym zatrudniony jest utrzymywany przez miasto pracownik wykorzystywany jest przez kilkunastu zawodników piłki nożnej, z których połowa nie jest mieszkańcami miasta. Z obiektu nie mogą korzystać pozostałe, posiadające większą ilość młodych zawodników kluby. W Nieszawie zbudowany jest nowoczesne boisko sportowe, ale nie ma klubu i nie ma komu na nim grać.

Potrzebna infrastruktura sportowa – siłownie zewnętrzne, w Dobrzyniu – port żeglarski, bieżnia lekkoatletyczna  na stadionie, przy szkole skocznia; modernizacja boiska piłkarskiego – płyta + zaplecze socjalne; piłkochwyty; Aleksandrów – ogólnodostępny stadion, hala sportowa dla miasta i gminy; Nieszawa – problem z utrzymaniem obecnej bazy sportowej, przy modernizacji potrzebne byłoby oświetlenie; brak szkolnej sali 12 x 24; siłownie zewnętrzne przy przystani promowej i boiska do siatkówki plażowej. Ciechocinek – basen kryty 25 m i stadion;

Wpływ polityki urzędu marszałkowskiego na lokalną sytuację sportu – dotyczy przede wszystkim infrastruktury, poza tym nagród i niewielkiego dofinansowania imprez.

System sportu młodzieżowego – czy punktacja jest dobrym mechanizmem przydzielania funduszy? Tak, choć zdaniem rozmówców brakuje konkursów dla małych klubów, które nie zdobywają w tym systemie punktów. System współzawodnictwa nie promuje stałego uczestnictwa w aktywności ruchowej, a dane na temat sportu pokazują, że powinniśmy skoncentrować się na tzw. sportowym ABC.

Pozycja podregionu w Systemie Sportu Młodzieżowego – powody, dla których podregion zajmuje niskie miejsce w tym systemie nie były znane wszystkim uczestnikom spotkania, zdaniem niektórych wynika ono z przechodzenia zawodników do większych ośrodków.

Rozwój przedsiębiorczości poprzez sport – może wynikać z rozbudowy współpracy między klubami
i różnymi gminami; w Dobrzyniu możliwości organizacji zgrupowań sportowych zwiększyłaby lepsza baza gastronomiczna.

Dobra praktyka

Poprowadzenie trasy biegu sportowego organizowanego przez MOSiR w Ciechocinku po całym powiecie, tak by obejmował jak najwięcej miejscowości.

Organizacja imprezy w niszowej dyscyplinie sportowej – w Wielgiem – powożenie powozami konnymi – wydarzenie przyciąga już bardzo wielu turystów, a gmina pomaga jedynie organizacyjnie.

Rekomendacja

1.      Wsparcie klubów przez gminy na poziomie poszukiwania wkładu własnego do konkursów.

 

2.      Wykorzystanie danych z bilansów zdrowia dziecka – zdaniem obecnych na spotkaniu matek ich wyniki nie są przekazywane nawet rodzicom dzieci.

 

3.      Nawiązanie współpracy między departamentami sportu i zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Departament zdrowia kilka lat temu realizował ciekawy program promocji aktywności fizycznej.

 

4.      Przegląd nieudanych inwestycji infrastrukturalnych.

 

5.      Zachęty dla przedsiębiorców w postaci ulg podatkowych dla finansujących sport.

 

6.      Stopniowe zwiększanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i klubach sportowych.